Systemprint Drescher zodpovědný vůči přírodě

22.05.2012 16:25

Systemprint Drescher rozšířil sbírku certifikátů o ISO 14001.
Úspěšná recertifikace managementu jakosti a bezpečnosti informací.


Málokdo si dnes uvědomuje, kolik zplodin mohou do ovzduší vypouštět polygrafické společnosti. Česká polygrafická společnost, Systemprint Drescher, si však svůj závazek uvědomuje, a proto usiluje o dlouhodobou minimalizaci dopadů své činnosti na životní prostředí.  Jedním z důležitých kroků na cestě k tomuto cíli je získání normy environmentálního managementu ISO 14001, kterou získala letos v dubnu.

Co je norma ISO 14001
Ekologická norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém řízení péče
o životní prostředí (systém environmentálního managementu - EMS).

Nejlepší v Eppe-Groupe
Získáním již třetího certifikátu se Systemprint Drescher  stává vedoucí společností evropské skupiny Eppe-Groupe, do které patří již od roku 2000. Ostatní společnosti v této skupině totiž drží maximálně 2 normy ISO.

Dodržování a další zlepšování ISO norem je jedním z významných cílů naší společnosti. Získání a naplňování normy ISO 14001 nám nejen umožňuje zvýšit naši konkurenční výhodu, ale také zajišťuje, že se naše společnost chová zodpovědně vůči životnímu prostředí”, řekl jednatel společnosti, Pavel Křepelka.

Recertifikace
Systemprint Drescher má dále v držení i certifikáty ISO 9001 (systémy managementu jakosti) a 27001 (management bezpečnosti informací), u kterých prodloužila platnost v prosinci loňského roku recertifikací.

Více informací www.drescher.cz.