Eppe-Drescher - konec offsetu v Ruttesheimu

02.10.2012 19:00

Český Systemprint Drescher přebírá know how, technologie i zakázky z centrály
Posílení moderních technologií a souvisejících provozů
Uzavření offsetového provozu v Ruttesheimu.

Německá solečnost Drescher Print Solutions GmbH tento měsíc definitivně uzavírá provoz v Rutesheimu, který se specializoval na offsetový tisk obchodních formulářů. Změna se dotkne okolo 280 zaměstnanců. Toto rozhodnutí vychází ze závěrů provedeného auditu činností a nijak nesouvisí s českým zastoupením Systemprint Drescher. Společnost bude v Německu působit i nadále, ale bude rozvíjet pouze své digitální služby a provoz v Offenburgu.

Výsledek tohoto rozhodutí jasně potvrzuje vývoj na trhu s tištěnými formuláři a tiskopisy, který se rychlým tempem zmenšuje s dalším důrazem na ceny a pokles marží.

Příležitost pro Systemprint Drescher v Čechách

Změny v rámci skupiny se pozitivně dotknou také českého zastoupení Systemprint Drescher se sídlem v Náchodě. “Aktuálně dokončujeme optimální rozvržení přesunu vybraných technologií  a souvisejících projektů k výrobě do Francie, Polska a také k nám do Čech. Polygrafická aliance se společností Integraf, kterou jsme vytvořili v Náchodě, má tak opět možnost posílit své postavení na trhu a to zejména v oblastech s velkým potenciálem dalšího rozvoje, jako je vysoceobjemová offsetová produkce polotovarů pro transakční tisk pro celou Evropu”, řekl jednatel společnosti, Pavel Křepelka.

Skupina Eppe-Drescher vnímá aktuální změny ve struktuře společností jako ozdravný proces, v rámci kterého dojde k posílení klíčových kompetencí združených provozů po celé Evropě. Eppe-Drescher tak chce zcela jasně dále zlepšovat a posilovat svoji pozici na trhu jakožto jednoho z předních evropských poskytovatelů  polygrafických služeb.